Obj. 03/10/2015 - vypracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia vodojemu v Lozorne v sume 7500,00 Eur bez DPH. Dodávateľ: HYDROTEAM s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 12.10.2015