Kúpna zmluva zo dňa 12. 10. 2015. Kupujúci: J. Kling, L. Klingová

pdf
Dátum zadania: 12.10.2015