Obj. 04/10/2015 - v zmysle ponuky zo dňa 12.10.2015 - prekládka vedenia vysokého napätia nad Troganovými lúčkami v cene 27893,29 Eur s DPH. Dodávateľ: Západoslovenská distribučná, a.s.

pdf
Dátum zadania: 14.10.2015