Zmluva o zriadení vecných bremien. Oprávnený: Západoslovenská distribučná, a.s.. 19. 10. 2015

pdf
Dátum zadania: 19.10.2015