Obj. 05/10/2015 - spracovanie žiadosti a štúdie na Environmentálny fond — protipovodňové vrecia, v celkovej sumc 350 Eur. Dodávateľ: VIA, s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 03.11.2015