Obj. 02/11/2015 - Vypracovanie projektu Rekonštrukcia oplotenia športového areálu v celkovej sume 850,00 Eur. Dodávateľ: Ing.arch.Vladimír Hoc

pdf
Dátum zadania: 11.11.2015