Obj. 05/11/2015 - rekonštrukcia vianočnej výzdoby v celkovej sume 1608,00 Eur bez DPH a vianočnú výzdobu... . Dodávateľ: OSVETLENIE, s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 23.11.2015