Zápis a Zvukový záznam z 10. zasadnutia OZ dňa 25. 11. 2015

pdf
Dátum zadania: 26.11.2015