Zmluva o úvere č. 4021AU115. Slovenská sporiteľňa, a.s. 26. 11. 2015

pdf
Dátum zadania: 26.11.2015