Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu a splnomocnenie na jeho prevzatie

ocx pdf
Dátum zadania: 08.12.2015