Splnomocnenie na podanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

ocx pdf
Dátum zadania: 08.12.2015