Obj. 01/12/2015 - Stavebné úpravy MŠ — trieda pre 10 detí v celkovej sume 29.655,48 Eur s DPH. Dodávateľ: H.L.Stav, spol. s r.o.

pdf
Dátum zadania: 09.12.2015