Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a preprave komunálnych odpadov č. 521/01/07. Zhotoviteľ: TEKOS, spol. s.r.o..7.12. 2015

pdf
Dátum zadania: 09.12.2015