Obj. 03/12/2015 - vybavenie novej triedy v MŠ RoZšírenie MS o 10 miestl v celkovej sume 7.350,- Eur s DPH. Dodávateľ: NOMILAND, s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 18.12.2015