Obj. 04/12/2015 - Konfigurácia telefónnej ústredne a prekládka klapky na Obecnom úrade. Dodávateľ: I.E.systems spol. s r.o.

pdf
Dátum zadania: 22.12.2015