Obj. 03/01/2016 - dopravno-psychologické vyšetrenia pre 2 vodičov Dobrovoľného hasičského zboru v celkovej sume 160,- Eur. Dodávateľ: MEDICENTRIJM

pdf
Dátum zadania: 13.01.2016