Občania s trvalým pobytom v obci Lozorno, ktorí sa nebudú v čase volieb do NR SR zdržiavať v mieste svojho pobytu, môžu si prevziať Hlasovací preukaz na Obecnom úrade v Lozorne najneskôr 4.3.2016 do 10,00 hod..


Dátum zadania: 18.01.2016