Dohoda o zrušení Zmluvy o poskytovaní odborných poradenských a konzultačných služieb v oblasti VO pre zákazku s názvom Dobudovanie zberného dvora. Poskytovateľ:VO SK, a. s.. 12. 1. 2016

pdf
Dátum zadania: 26.01.2016