Obj. 04/01/2016 - montáž svietidiel na kostole a osvetlenia na ihrisku v celkovej sume 1211,40 Eur s DPH. Dodávateľ: Jozef Vícena – Elektromontáže

pdf
Dátum zadania: 27.01.2016