Obj. 02/02/2016 - Objednávame u Vás verejné obstarávanie na vodovod a kanalizáciu na ploche B3 podľa ÚPN v celkovej sume 1450 Eur. Dodávateľ: 4D studio, s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 01.02.2016