Obj. 03/02/2016 - V zmysle cenovej ponuky zo dňa 11.02.2016 objednávame 5 kusov Office 2016 pre podnikateřov — Stovak Medialess, v celkovej sume 1040,- Eur bez DPH. Dodávateľ: TOPSET Solutions s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 16.02.2016