Vnútorná smernica obce Lozorno o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

pdf
Dátum zadania: 17.02.2016