Zápis a Zvukový záznam z 2. zasadnutia OZ, dňa 24. 2. 2016

pdf
Dátum zadania: 25.02.2016