Obj. 06/02/2016 - 4 kusy solárnych svietidiel na f‘utbalové ihrisko v celkovej surne 2911,01 Eur s DPH. Dodávateľ: ELEKTRA BŠ s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 26.02.2016