Obj. 07/02/2016 - 6 kusov solárnych svietidiel na Vinohradnícku ul. v celkovej sume 4366,51 Eur s DPH. Dodávateľ: ELEKTRA BŠ s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 26.02.2016