Obj. 10/02/2016 - likvidácia skládky zeminy zrovnanie priestorov na Staničnej ulici a v areály ŠK Lozorno v celkovej sume 2.340,00 Eur bez DPH. Dodávateľ: Oravec Pavol

pdf
Dátum zadania: 04.03.2016