Kúpna zmluva zo dňa 4. 3. 2016. Predávajúci: Jozef Haramia a Oľga Haramiová.

pdf
Dátum zadania: 04.03.2016