Odpis zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku do NR SR 05. 03. 2016

pdf
Dátum zadania: 07.03.2016