Obj. 09/02/2016 - oprava výtlkov miestnych komunikácií asfaltobetónom AB v rozsahu 140 m2 v celkovej sume 4648 Eur bez DPH. Dodávateľ: Ing. Jozef Gergeľ-ASFAPRA

pdf
Dátum zadania: 07.03.2016