Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na r. 2015 —2017 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2015

pdf
Dátum zadania: 09.03.2016