Obj. 04/03/2016 - oprava výtlkov miestnych komunikácii asfaltobetonom 54,82 m2/33,20Eur/1 m2, v celkovej sume 1.820,02 Eur. Dodávateľ: Ing. Jozef Gergeľ ASFAPRA

pdf
Dátum zadania: 22.03.2016