Obj. 05/03/2016 - dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie obecných priestorov v celkovej sume 519,80 Eur bez DPH. Dodávateľ: K TRIDE spol. s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 22.03.2016