Výzva na predloženie ponuky na poskytnutie služby - Obstaranie odborne spôsobilej osoby pre obstarávanie Územného plánu obce Lozorno na roky 2017- 2027

pdf
Dátum zadania: 22.03.2016