Zmluva č. 26204 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany. Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR. 21.3.2016

pdf
Dátum zadania: 23.03.2016