Obj. 06/03/2016 - označenie motorového vozidla Dácia DASTER používaného na plnenie úloh obecnej policie. Dodávateľ: STRAŽAN s. r. o.

pdf
Dátum zadania: 01.04.2016