Zverejnenie zadávania zákazky - Maliarske a natieračské práce vnútorných priestorov zš Lozorno. (Príloha 1 Zverejnenie zákazky, Príloha 2 - Výkaz výmer maliarskych a natieračských prác)

pdf pdf
Dátum zadania: 01.04.2016