Zápis, uznesenie a zvukový záznam z 3. zasadnutia OZ dňa 23. 3. 2016

pdf
Dátum zadania: 15.04.2016