Dodatok č.2 k zmluve zo dňa 19.4.2010 o poskytovaní audítorských služieb.Dodávateľ: RVC Senica s.r.o.. 18. 3. 2016

pdf
Dátum zadania: 04.04.2016