Dodatok Č. 2 podnájomnej zmluve zo dňa 17.5.2011. Nájomca: Pol‘nohospodárske družstvo Lozorno. 01. 03.2016

pdf
Dátum zadania: 05.04.2016