Obj. 02/04/2016 - kontrola dokumentácie verejného obstarávania COV k vypracovaniu zmluvy o NFP v celkovej výške 500,- EUR bez DPH. Dodávateľ: EScL Consulting, s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 08.04.2016