Obj. 08/04/2016 - dodávka detského ihriska v celkovej sume 3.685,26 Eur bez DPH. Dodávateľ: ENERCOM s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 25.04.2016