Obj. 09/04/2016 - rekonštrukcia hracej veže v celkovej sume 1.816,- Eur bez DPH. Dodávateľ: DREVO interiér s. r. o.

pdf
Dátum zadania: 26.04.2016