Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania. Mandant: VO SK, a. s. 05.12.2013

pdf
Dátum zadania: 20.12.2013