Obj. 02/05/2016 - obecný informačno — navigačný systém — stanoviská: UZ9, UZ11, UZ 15, UZ 16 v celkovej sume 2.000,- Eur bez DPH. Dodávateľ: ARDSYSTÉM, s. r .o.

pdf
Dátum zadania: 06.05.2016