Obj. 03/05/2016 - revízie elektroinštalácie a bleskozvodu na OcU, dome smútku, dome dôchodcov a hasičskej zbrojnici v celkovej sume 1.790,- Eur bez DPH. Dodávateľ: ELEKTRA BŠ s. r .o.

pdf
Dátum zadania: 09.05.2016