Obj. 05/05/2016 - geodetické práce v k. ú. Lozorno v celkovej sume 1.880,- Eur. Dodávateľ: Miroslav Žigo

pdf
Dátum zadania: 12.05.2016