Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Karate klub ZOKU. 10.5.2016

pdf
Dátum zadania: 12.05.2016