Obj. 06/05/2016 - školenie osôb z OPP, kontrolu prenosných hasiacich pristrojov, požiarnych vodovodov a dverí. Dodávateľ: Hastex spol. s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 13.05.2016