08/05/2016 - dovoz a zapracovanie frézovanej asfaltovej drte na cestu za cintorínom v dĺžke cca 450 m v sume 1100,- Eur bez DPH. Dodávateľ: EKOSTROJ s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 18.05.2016