10/05/2016 - oprava elektrickej výzbroje stÍpov VO na cintoríne v celkovej cene 1.03 1,76 s DPH. Dodávateľ: ELEKTRA BŠ s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 20.05.2016